•  
  Red Grinding Stone: A 60 -Red 75

  Nhám Xếp : A 60 - Red 75 Cước

  Code : LION - A60 - Red 75 Cước

 •  
  Red Grid Red Grid: A80 - Red 75

  Nhám Xếp : A80 - Red 75 Cước

  Code : LION - A80 - Red 75

 •  
  Abrasive Grinding Disc: A60 -Blue 75

  Nhám Xếp: A60 - Blue 75

  Code : LION - A60 - Blue 75

 •  
  Abrasive Grinding Disc Red: A60 - Red75

  Nhám Xếp : A 60 - Red 75 Nhựa

  Code : LION- A60 ( Red 75 )

 •  
  Smoothing Red Coat: A 60 - Red 90

  Nhám Xếp : A60 - Red 90 Nhựa

  Code : LION - A60 - Red 90

  - Quy cách ĐÁ CẮT : 100*16mm

  - ĐÁ CẮT - Nhám Xếp Đế màu đỏ trơn.

  - Flap D60

  - Red 90

 •  
  Nhám Xếp: A60 - Red75

  Nhám Xếp : A60 - Red75 Nhựa

  Code : LION - A60 - Red75

 •  
  Stone 125 x 2 x 16mm

  Đá Cắt : 125 x 2.0 x16 mm

  Code : LION - 125x2

  Quy cách ĐÁ CẮT LION: 125 x 2 x 16mm

  - Đường kính: 125mm 

  - Độ dày: 2.0mm

  - Đường kính vòng đệm : 16mm

 •  
  STONE CUTTING: 125x1,2x16MM

  Đá Cắt : 125 x1,2 x16MM

  Code : LION-125X1,2

 •  
  STONE CUTTING: 305 x2,5 x25,4mm

  Đá Cắt : 305 x2,5 x25,4mm

  Code : LION - 305 x2,5

 •  
  STONE CUTTING: 107 x2 x16mm

  Đá Cắt: 107 x2 x16mm

  Code : LION - 107x2

 •  
  STONE CUTTING: 107 x1,2 x16mm

  Đá Cắt : 107 x1,2 x16mm

  Code : LION - 107x1,2

 •  
  Metal Cutting Disc: 355x2,5x25,4mm

  Đá Cắt : 355 x2,5 x25,4mm

  Code : LION - 355 x2,5

  - QUY CÁCH ĐÁ CẮT: 355x2,5x25,4mm

  - Đĩa màu xanh 2 lớp lưới.

  - Đường kính: 355mm

  - Độ dày: 2,5mm

  - Đường kính vòng tròn trong: 25,4mm 

 •  
  Metal Cutting Disc: 405x2,5x25,4mm

  Đá cắt : 405 x2,5 x25,4mm

  Code : LION - 405 x2,5

  - QUY CÁCH ĐÁ CẮT: 405x2,5x25,4mm

  - ĐÁ CẮT màu xanh 2 lớp lưới.

  - ĐÁ CẮT Đường kính: 405mm

  - ĐÁ CẮT Độ dày: 2,5mm

  - ĐÁ CẮT Đường kính vòng tròn trong: 25,4mm 

 •  
  Grind Green : 180 x 6.0 x22mm

  Đá Mài : 180 x 6.0 x 22mm

  Code : LION -180x6

 •  
  Metal Grinding Disc: 105x3x16mm

  Đĩa Mài : 105 x3 x16mm

  Code : LION - 100x3

  Style ĐÁ CẮT - ĐĨA MÀI: 105x3x16MM

  - Đá Mài Kim Loại màu Xanh 2 Lớp Lưới

  - Đường kính: 100mm

  - Độ dày: 3mm

  - Đường kính trong: 16mm

 •  
  Metal Grinding Disc: 100 x6 x16mm

  Đá Mài : 100 x6 x16mm

  Code : LION -100 x6

  ĐÁ CẮT - ĐÁ MÀI : 100x6x16MM

  - Đá Mài Kim Loại màu Xanh 2 Lớp Lưới

  - Đường kính: 100mm

  - Độ dày: 6mm

  - Đường kính trong: 16mm