•  
  Nhám Xếp : A 60 - Red 75 Cước

  Nhám Xếp : A 60 - Red 75 Cước

  Code : LION - A60 - Red 75 Cước

  Quy cách sản phẩm : 100x16mm

  - Nhám Xếp màu Đỏ , Đế cước 

  - A 60 - Red 75

   

 •  
  Nhám Xếp : A80 - Red 75 Cước

  Nhám Xếp : A80 - Red 75 Cước

  Code : LION - A80 - Red 75

  Quy cách sản phẩm: 100*16mm

  - Nhám Xếp Màu Đỏ, Đế Cước

  - A 80 - Red 75

   

 •  
   Nhám Xếp: A60 - Blue 75

  Nhám Xếp: A60 - Blue 75

  Code : LION - A60 - Blue 75

  Quy cách sản phẩm : 100*16mm

  - Nhám Xếp màu Xanh, Đế Cước

  - A 60 - Blue 75

   

 •  
   Nhám Xếp : A 60 - Red 75 Nhựa

  Nhám Xếp : A 60 - Red 75 Nhựa

  Code : LION- A60 ( Red 75 )

  Quy cách sản phẩm : 100x16mm

  Nhám xếp màu đỏ, Đế nhựa

  -  A 60

  -  Red 75 

 •  
   Nhám Xếp : A60 - Red 90 Nhựa

  Nhám Xếp : A60 - Red 90 Nhựa

  Code : LION - A60 - Red 90

  Quy cách sản phẩm : 100*16mm

  -  Nhám Xếp Màu đỏ, Đế nhựa

  - A 60 - Red 90

   

   

   

 •  
  Nhám Xếp : A60 - Red75 Nhựa

  Nhám Xếp : A60 - Red75 Nhựa

  Code : LION - A60 - Red75

  Quy cách sản phẩm : 100*16mm
  - Nhám Xếp Màu Đỏ,Đế nhựa

  - A 60 - Red 75

   

 •  
  Đá Cắt : 125 x 2.0 x16 mm

  Đá Cắt : 125 x 2.0 x16 mm

  Code : LION - 125x2

  Quy cách sản phẩm : 125 x 2.0 x 16mm

  - Đĩa cắt màu xanh 2 lớp lưới

  - Đường kính: 125mm

  - Độ dày: 2.0 mm

  - Đường kính vòng tròn trong: 16mm

 •  
  Đá Cắt : 125 x1,2 x16MM

  Đá Cắt : 125 x1,2 x16MM

  Code : LION-125X1,2

  Quy cách sản phẩm: 125x1,2x22MM

  - Đĩa cắt màu xanh 2 lớp lưới.

  - Đường kính: 125mm

  - Độ dày: 1,2mm

  - Đường kính trong: 22mm

 •  
  Đá Cắt : 305 x2,5 x25,4mm

  Đá Cắt : 305 x2,5 x25,4mm

  Code : LION - 305 x2,5

  Quy cách sản phẩm : 305x2,5x25,4mm

  - Đĩa cắt màu xanh.

  - Đường kính đĩa: 305mm

  - Độ dày: 2,5mm

  - Đường kính trong: 25,4mm

 •  
  Đá Cắt: 107 x2 x16mm

  Đá Cắt: 107 x2 x16mm

  Code : LION - 107x2

  - Quy cách Sản phẩm : 107 x2 x16MM

  - Đĩa cắt màu xanh 2 lớp lưới.

  - Đường kính đĩa: 107mm

  - Độ dày: 2.0 mm

  - Đường kính trong: 16mm

 •  
  Đá Cắt : 107 x1,2 x16mm

  Đá Cắt : 107 x1,2 x16mm

  Code : LION - 107x1,2

   Quy Cách Sản Phẩm: 107 x2 x16mm

  - Đĩa màu xanh 2 lớp lưới.

  - Đường kính: 107mm

  - Độ dày: 1.2mm

  - Đường kính vòng tròn trong: 16mm 

 •  
  Đá Cắt : 355 x2,5 x25,4mm

  Đá Cắt : 355 x2,5 x25,4mm

  Code : LION - 355 x2,5

  - Quy cách Sản Phẩm : 355 x2,5 x25,4mm

  - Đĩa màu xanh 2 lớp lưới.

  - Đường kính: 355mm

  - Độ dày: 2,5mm

  - Đường kính vòng tròn trong: 25,4mm 

 •  
  Đá cắt : 405 x2,5 x25,4mm

  Đá cắt : 405 x2,5 x25,4mm

  Code : LION - 405 x2,5

  - Quy cách sản phẩm : 405 x2,5 x25,4mm

  - Đá cắt màu xanh 2 lớp lưới.

  - Đường kính: 405mm

  - Độ dày: 2,5mm

  - Đường kính vòng tròn trong: 25,4mm 

 •  
  Đá Mài : 180 x 6.0 x 22mm

  Đá Mài : 180 x 6.0 x 22mm

  Code : LION -180x6

  Quy cách sản phẩm : 180 x6 x22mm

  - Đá Mài Kim loại

  - Đường kính : 180mm

  - Độ dày đĩa: 6mm

  - Đường kính trong: 22mm

 •  
  Đĩa Mài : 105 x3 x16mm

  Đĩa Mài : 105 x3 x16mm

  Code : LION - 100x3

  Quy cách Sản Phẩm : 105 x3 x16MM

  - Đá Mài Kim Loại 

  - Đường kính: 105mm

  - Độ dày: 3.0mm

  - Đường kính trong: 16mm

 •  
   Đá Mài : 100 x6 x16mm

  Đá Mài : 100 x6 x16mm

  Code : LION -100 x6

  Quy cách Sản phẩm : 100 x6 x16MM

  - Đá Mài Kim Loại 

  - Đường kính: 100mm

  - Độ dày: 6mm

  - Đường kính trong: 16mm