Metal Cutting Disc

 •  
  Stone 125 x 2 x 16mm

  Đá Cắt : 125 x 2.0 x16 mm

  Code : LION - 125x2

  Quy cách ĐÁ CẮT LION: 125 x 2 x 16mm

  - Đường kính: 125mm 

  - Độ dày: 2.0mm

  - Đường kính vòng đệm : 16mm

 •  
  STONE CUTTING: 125x1,2x16MM

  Đá Cắt : 125 x1,2 x16MM

  Code : LION-125X1,2

 •  
  STONE CUTTING: 305 x2,5 x25,4mm

  Đá Cắt : 305 x2,5 x25,4mm

  Code : LION - 305 x2,5

 •  
  STONE CUTTING: 107 x2 x16mm

  Đá Cắt: 107 x2 x16mm

  Code : LION - 107x2

 •  
  STONE CUTTING: 107 x1,2 x16mm

  Đá Cắt : 107 x1,2 x16mm

  Code : LION - 107x1,2

 •  
  Metal Cutting Disc: 355x2,5x25,4mm

  Đá Cắt : 355 x2,5 x25,4mm

  Code : LION - 355 x2,5

  - QUY CÁCH ĐÁ CẮT: 355x2,5x25,4mm

  - Đĩa màu xanh 2 lớp lưới.

  - Đường kính: 355mm

  - Độ dày: 2,5mm

  - Đường kính vòng tròn trong: 25,4mm 

 •  
  Metal Cutting Disc: 405x2,5x25,4mm

  Đá cắt : 405 x2,5 x25,4mm

  Code : LION - 405 x2,5

  - QUY CÁCH ĐÁ CẮT: 405x2,5x25,4mm

  - ĐÁ CẮT màu xanh 2 lớp lưới.

  - ĐÁ CẮT Đường kính: 405mm

  - ĐÁ CẮT Độ dày: 2,5mm

  - ĐÁ CẮT Đường kính vòng tròn trong: 25,4mm