Metal Grinding Disc

 •  
  Grind Green : 180 x 6.0 x22mm

  Đá Mài : 180 x 6.0 x 22mm

  Code : LION -180x6

 •  
  Metal Grinding Disc: 105x3x16mm

  Đĩa Mài : 105 x3 x16mm

  Code : LION - 100x3

  Style ĐÁ CẮT - ĐĨA MÀI: 105x3x16MM

  - Đá Mài Kim Loại màu Xanh 2 Lớp Lưới

  - Đường kính: 100mm

  - Độ dày: 3mm

  - Đường kính trong: 16mm

 •  
  Metal Grinding Disc: 100 x6 x16mm

  Đá Mài : 100 x6 x16mm

  Code : LION -100 x6

  ĐÁ CẮT - ĐÁ MÀI : 100x6x16MM

  - Đá Mài Kim Loại màu Xanh 2 Lớp Lưới

  - Đường kính: 100mm

  - Độ dày: 6mm

  - Đường kính trong: 16mm