Đá Cắt Kim Loại

 •  
  Đá Cắt : 125 x 2.0 x16 mm

  Đá Cắt : 125 x 2.0 x16 mm

  Code : LION - 125x2

  Quy cách sản phẩm : 125 x 2.0 x 16mm

  - Đĩa cắt màu xanh 2 lớp lưới

  - Đường kính: 125mm

  - Độ dày: 2.0 mm

  - Đường kính vòng tròn trong: 16mm

 •  
  Đá Cắt : 125 x1,2 x16MM

  Đá Cắt : 125 x1,2 x16MM

  Code : LION-125X1,2

  Quy cách sản phẩm: 125x1,2x22MM

  - Đĩa cắt màu xanh 2 lớp lưới.

  - Đường kính: 125mm

  - Độ dày: 1,2mm

  - Đường kính trong: 22mm

 •  
  Đá Cắt : 305 x2,5 x25,4mm

  Đá Cắt : 305 x2,5 x25,4mm

  Code : LION - 305 x2,5

  Quy cách sản phẩm : 305x2,5x25,4mm

  - Đĩa cắt màu xanh.

  - Đường kính đĩa: 305mm

  - Độ dày: 2,5mm

  - Đường kính trong: 25,4mm

 •  
  Đá Cắt: 107 x2 x16mm

  Đá Cắt: 107 x2 x16mm

  Code : LION - 107x2

  - Quy cách Sản phẩm : 107 x2 x16MM

  - Đĩa cắt màu xanh 2 lớp lưới.

  - Đường kính đĩa: 107mm

  - Độ dày: 2.0 mm

  - Đường kính trong: 16mm

 •  
  Đá Cắt : 107 x1,2 x16mm

  Đá Cắt : 107 x1,2 x16mm

  Code : LION - 107x1,2

   Quy Cách Sản Phẩm: 107 x2 x16mm

  - Đĩa màu xanh 2 lớp lưới.

  - Đường kính: 107mm

  - Độ dày: 1.2mm

  - Đường kính vòng tròn trong: 16mm 

 •  
  Đá Cắt : 355 x2,5 x25,4mm

  Đá Cắt : 355 x2,5 x25,4mm

  Code : LION - 355 x2,5

  - Quy cách Sản Phẩm : 355 x2,5 x25,4mm

  - Đĩa màu xanh 2 lớp lưới.

  - Đường kính: 355mm

  - Độ dày: 2,5mm

  - Đường kính vòng tròn trong: 25,4mm 

 •  
  Đá cắt : 405 x2,5 x25,4mm

  Đá cắt : 405 x2,5 x25,4mm

  Code : LION - 405 x2,5

  - Quy cách sản phẩm : 405 x2,5 x25,4mm

  - Đá cắt màu xanh 2 lớp lưới.

  - Đường kính: 405mm

  - Độ dày: 2,5mm

  - Đường kính vòng tròn trong: 25,4mm