Đá Mài Kim Loại

 •  
  Đá Mài : 180 x 6.0 x 22mm

  Đá Mài : 180 x 6.0 x 22mm

  Code : LION -180x6

  Quy cách sản phẩm : 180 x6 x22mm

  - Đá Mài Kim loại

  - Đường kính : 180mm

  - Độ dày đĩa: 6mm

  - Đường kính trong: 22mm

 •  
  Đĩa Mài : 105 x3 x16mm

  Đĩa Mài : 105 x3 x16mm

  Code : LION - 100x3

  Quy cách Sản Phẩm : 105 x3 x16MM

  - Đá Mài Kim Loại 

  - Đường kính: 105mm

  - Độ dày: 3.0mm

  - Đường kính trong: 16mm

 •  
   Đá Mài : 100 x6 x16mm

  Đá Mài : 100 x6 x16mm

  Code : LION -100 x6

  Quy cách Sản phẩm : 100 x6 x16MM

  - Đá Mài Kim Loại 

  - Đường kính: 100mm

  - Độ dày: 6mm

  - Đường kính trong: 16mm